AI-teksten

Gabor Mooij: journalist en tekstschrijver heeft veel ervaring met content en het werken met AI (artificial intelligence, kunstmatige intelligentie). Ik help u met het juist en nauwkeurig formuleren van AI-prompts, het herkennen van met AI gemaakte teksten of het maken of vertalen van teksten met hulp van AI.

AI herkennen content tekst bronnen

AI prompt engineer

Door mijn uitgebreide ervaring met het schrijven van zakelijke teksten en het zoeken naar de juiste informatie kan ik u goed van dienst zijn bij het formuleren van een AI-prompt. Dat is de tekst die de gebruiker van generatieve AI invoert om een bepaald antwoord, tekstfragment of actie van een geavanceerd taalmodel zoals ChatGPT uit te lokken.

Voor het formuleren van de juiste prompts kunt u rekenen op mijn uitgebreide inhoudelijke kennis van HRM, finance (verzekeringen en beleggingen), arbeidsvoorwaarden, pensioenen en inkoop. In combinatie met mijn tekstuele vaardigheden kan ik daardoor nauwkeurige prompts maken, die tot de door u gewenste reactie van het AI-taalmodel leiden.

Meer weten? Ik vertel u graag wat ik voor u kan betekenen.

Herkennen van AI-tekst

Het wordt steeds moeilijker om door AI gemaakte teksten te herkennen. U heeft daarvoor niet altijd genoeg aan zogeheten AI-herkenningssoftware (AI-detectoren). Ik help u dan graag met mijn ervaring met allerlei soorten tekst.

Ik heb vele teksten geschreven en geredigeerd. Ook heb ik talloze teksten gebruikt als bronmateriaal. Op basis hiervan kan ik goed beoordelen of een tekst door mensen of door AI is gemaakt.

Neem gerust contact met me op voor een eerste vrijblijvend advies.

Teksten schrijven of vertalen met hulp van AI

Met hulp van AI-tools kan ik ook teksten voor u maken of vertalen. Mijn meerwaarde is dat ik de AI-teksten daarbij voor u aanscherp op basis van mijn ervaring als tekstschrijver en redacteur. Ook beoordeel ik met mijn journalistieke expertise of de tekst wel klopt. Dit kost u minder geld dan als ik de tekst geheel zelf voor u zou schrijven.

Heeft u interesse? Ik help u graag verder

Brede kennis en ervaring

Ik schrijf en redigeer al 20 jaar journalistieke artikelen en zakelijke teksten op verschillende vakgebieden. Hierdoor beschik ik over veel kennis van uiteenlopende vakgebieden en heb ik het taalgevoel ontwikkeld om de juiste AI-prompts te formuleren en AI-teksten te herkennen of aan te scherpen.

Gabor Mooij

  • kritisch, uitgebreid en vergelijkend bronnenonderzoek
  • stapsgewijze en grondige aanpak
  • transparant en integer.
beoordelen online-informatie AI checklist

Checklist voor beoordelen online-informatie en AI

Ik heb deze handige checklist ontwikkeld waarmee u de betrouwbaarheid van online-informatie en bronnen kunt beoordelen. Deze geeft ook inzicht of u met AI te maken heeft.